Photo Gallery (Collections)

 

Interfaith Prayer for Turkiye and Syria at Georgetown University

H.E. Archbishop Elpidophoros led an Interfaith Prayer for Turkiye and Syria at Copley Hall, Georgetown University, Washington, DC.
Photos: © GOA/Dimitrios Panagos
H.E. Archbishop Elpidophoros led an Interfaith Prayer for Turkiye and Syria at Copley Hall, Georgetown University, Washington, DC.
H.E. Archbishop Elpidophoros led an Interfaith Prayer for Turkiye and Syria at Copley Hall, Georgetown University, Washington, DC.
Photos: GOA/Dimitrios Panagos